Dojazd do:

Świat zwierząt


Teren Tucholskiego Parku Krajobrazowego zamieszkuje wiele różnorodnych gatunków ssaków, ptaków, płazów, gadów, owadów oraz ryb. Niestety w Borach nie spotkamy już olbrzymiego żubra, ociężałego niedźwiedzia, wielkiego tura. Tur masowo zamieszkiwał Bory Tucholskie. Ten ogromny zwierz, który stanowił niezaprzeczalną chlubę naszej dawnej puszczy już do nas nigdy nie powróci. Trudno jest cokolwiek powiedzieć o możliwości powrotu do Borów Tucholskich, niegdyś licznie występujących tu żubrów i niedźwiedzi. Chociaż nieobecny do niedawna na tym terenie bóbr - przy pomocnej dłoni człowieka - z powodzeniem osiedla coraz to nowe obszary. Spośród zwierząt do miana dzisiejszego króla borów pretenduje jeleń. Spotkać go można np. wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Równie licznie występuje sarna. Zamieszkuje ona obrzeża lasów, łąki śródleśne, pola uprawne. Z pozostałych gatunków zwierząt kopytnych okresowo na terenie parku przebywają łoś i daniel. Pospolity jest dzik, którego ślady buchtowania można spotkać przez cały rok w różnych partiach lasu, szczególnie na siedliskach, gdzie występuje dąb. Największymi drapieżnikami występującymi w puszczy są ryś i wilk. Pierwszy z nich w Borach Tucholskich nie występuje. Wilki natomiast można spotkać sporadycznie w okresie bardzo mroźnych zim. Żyją tu natomiast lis, kuna leśna, tchórz, łasica oraz spotykana nad Brdą wydra. Nad brzegami rzek i małych jezior spotkać można piżmaka i karczownika. W koronach drzew żyją wiewiórki, koszatki i popielice. W warstwie runa leśnego i ściółki najliczniej występującymi gryzoniami są nornice rude i wielkookie myszki leśne. Na polach śródleśnych występuje mysz leśna i nornik zwyczajny, na łąkach zaś i w dolinach rzek nornik bury i badylarka. Zając szary należy do pospolitych mieszkańców polan śródleśnych, pól uprawnych i zarośli. Czasowo przebywają tu głuszec i cietrzew. Zarośla śródpolne i obrzeża lasu zamieszkują bażant i kuropatwa. Do grupy stałych mieszkańców można zaliczyć dzięcioły, w tym dzięcioł czarny i zielony. Nie można też pominąć występowania drapieżników dziennych, z których oprócz myszołowa, jastrzębi, krogulca i gołębiarza spotyka się polującego orła bielika, orła rybołowa, kanie - rudą i czarną oraz sokoły - pustułka i kobuz. Z drapieżników nocnych na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego spotkać można: puchacza, sowę uszatą i płomykówkę.

 
;