Dojazd do:

Położenie


Gmina Tuchola położona jest na skraju Borów Tucholskich, w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, jest jedną z sześciu gmin tworzących powiat tucholski.

Powierzchnia gminy wynosi 23943 ha (239,4 km2), w tym miasto 1741 ha (17,4 km2). Z ogólnej powierzchni użytki rolne stanowią 43,95%, lasy i grunty leśne 45,00%, pozostałe grunty - 11,05%. W skład gminy Tuchola wchodzi 9 sołectw (Mały Mędromierz, Bladowo, Raciąż, Stobno, Kiełpin, Mała Komorza, Klocek, Rzepiczna, Legbąd) oraz miasto Tuchola.

Tuchola – stolica „Borów Tucholskich”, to ponad 14 tys. miasto jest jednym z najstarszch na Pomorzu. Około 980 roku, najprawdopodobniej z rozkazu Mieszka I na terenie Tucholi powstało pierwsze siedlisko. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1287 roku, kiedy to arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka dokonał konsekracji miejscowego kościoła. Krzyżacy wybudowali tutaj ceglany zamek, a w 1346 roku Wielki Mistrz Henryk Dusemer nadał Tucholi prawa miejskie.

 
;