Dojazd do:

Charakterystyka ludności


Obszar Borów Tucholskich jest dość zróżnicowany pod względem etnicznym. Pomiędzy Swornigaciami, Dziemianami, Leśnem, Wielem, Karsinem, Czerskiem i Rytlem mieszkają Zaboracy (zwani również w okolicy Brus Krebanami lub Krubaniami). Nazwa wiąże się z położeniem tego obszaru "za borami" (tucholskimi). Ma ona długoletnie tradycje: zawierają ją materiały źródłowe do dziejów Pomorza Gdańskiego- pisma książąt pomorskich: terra Zaborensis, terra Sabor. W okresie międzywojennym ukazywał się w Chojnicach miesięcznik regionalny "Zabory" poświęcony sprawom ziemi zaborskiej. Północno-centralną część Borów, głównie obszar: Czarna Woda, Wojtal, Osówek, Osieczna i Śliwice zamieszkują Borowiacy Tucholscy. Północno-wschodni kraniec Kociewiacy. Istnienie zwartych etnicznie grup miało szczególne znaczenie w zachowaniu jednolitych cech narodowych w okresie silnej germanizacji Pomorza Gdańskiego w XVIII i XIX w. Borowiacy wyraźnie różnili się od grup ludności niemieckiej i holenderskiej (zamieszkującej głównie Dolinę Dolnej Wisły). Także Kociewiacy odróżniali się od obcej ludności osiadłej na Żuławach Wiślanych. Nadal uprawiane jest, powszechne tu niegdyś koszykarstwo, oraz wytwarzanie różnych przedmiotów z rogu. Od dawna istnieje i do dziś rozwija się ruch regionalny, polegający na kultywowaniu kaszubskiej, kociewskiej i borowiackiej kultury, pieśni i tańca oraz piśmiennictwa regionalnego.

W op. o oprac. Janusza Umińskiego

 
;