Dojazd do:

Bibliografia regionalna

Słowniki, przewodniki, informatory...

1. Wycech Czesław: Powiat Chojnicki ziemia - ludzie - przeszłość - życie gospodarcze i społeczne. Chojnice: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - Oddział Chojnicki 1936
2. Bory Tucholskie. Przewodnik. Praca zbiorowa pod red. Dzianisza. Warszawa: "Sport i turystyka" 1959
3. Chojnice, Czersk i okolice. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. XI. PAN. Warszawa 1979
4. Kalendarz tucholski 1987. Tuchola 1987
5. Tuchola i okolice. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. XI. PAN. Warszawa 1979
6. Tuchola - Gmina. Przewodnik Turystyczny. Tuchola: Urząd Gminy w Tucholi 1992
7. Milewski Józef: Pojezierze Kociewskie i okolice. Przewodnik turystyczny. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1984
8. Ostrowska Róża, Trojanowska Izabela: Bedeker Kaszubski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1974
9. Pabich Franciszek: Mały leksykon chojnicki. Chojnice: Muzeum Historyczno - Etnograficzne 1987
10. Piotrowska Hanna, Kadulski Sławomir: Pojezierze Kaszubskie. Warszawa: Wiedza Powszechna 1985
11. Podgóreczny Józef: Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. Bydgoszcz: K-PTTK 1967
12. Stromski Zbigniew: Pamięci godni. Chojnicki słownik biograficzny 1275-1980. Bydgoszcz: "Pomorze" 1986
13. Trojanowska Izabela: Szwajcaria Kaszubska. Przewodnik. Gdańsk: "Oskar" 1994
14. Ellwart Jarosław: Kociewie i Bory Tucholskie. Przewodnik turystyczny. Gdynia: "Region" 1996
15. 60 lat leśnictwa na Ziemi Pomorsko-Kujawskiej. Praca zbiorowa pod red. Henryka Nahorskiego. Bydgoszcz: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Bydgoszczy 1989
16. Aleksander Janta-Pałczyński wróci w rodzinne strony? "Ilustrowany Kurier Pomorski" 1988, nr 247
17. Fotografie z tamtych lat, "Głos Nauczycielski" 1988, nr 46
18. Bartłomiej Nowodworski- rycerz i rzecznik nauki, "Gazeta Pomorska" 1986, nr 262
19. Jacek (Hiacynt) Pruszcz, "Gazeta Pomorska" 1986, nr 235
20. Jan Cervus Tucholczyk (Jelonek), "Gazeta Pomorska" 1986, nr 2
21. Obchody 133 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja, "Tucholanin" 1988, nr23/31 s.6
22. Kazimierz Karasiewicz- Bohater najdłuższej wojny, "Gazeta Pomorska" 1986, nr 250
23. Klemens Rzentkowski, "Tucholanin" 1988, nr 23/31
24. Oświata dorosłych w latach międzywojennych (1), "Tucholanin" 1988, nr 23/31 s.6-7
25. Oświata dorosłych w latach międzywojennych (2), "Tucholanin" 1989, nr 24/32 s.6
26. Oświata i kultura w Tucholi i powiecie w latach 20-lecia międzywojennego. (w) I Sejmik Historyczny w Tucholi, Tuchola, 1986, s. 36-53
27. Polska prasa pomorska jako oręż w walce z germanizacją, "Tucholanin" nr 21/29 s.3
28. Bibliotekarze i organizatorzy czytelnictwa w powiecie tucholskim w latach 1849-1900, "Tucholanin", nr 20/28 s.3
29. Początki działalności czytelni i bibliotek ludowych w powiecie tucholskim, "Tucholanin", nr 20/28 s.6
30. Przysłowia borowiackie, "Tucholanin", nr 19/27 s.4-5
31. Rotmistrz Michałko- bohater szwedzkiego potopu, "Gazeta Pomorska" 1986, nr 282
32. Józef Janta-Pałczyński (1811-1890)- społecznik i działacz oświatowy, "Gazeta Pomorska" 1987, nr 5
33. Stanisław Saganowski, "Tucholanin" 1988, nr 23 s.1-2
34. W dobie renesansu, "Gazeta Pomorska" 1986, nr 255
35. w 80-rocznicę: strajk szkolny na Ziemi Tucholskiej w latach 1906-1907, "Tucholanin" 1986, nr 17
36. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Tucholi; Dzieje Szkoły w 40-leciu, "Tucholanin" 1985, nr 11 s.3-6
37. Z historii społecznego ruchu kulturalnego, "Tucholanin" nr 21/29 s.6
38. Z historii tucholskiego kształcenia zawodowego lat międzywojennych, "Tucholanin" 1984, nr 8/15 s.3
39. Zlotowe wieści: jednodniówka Hufca ZHP w Tucholi z okazji 60-lecia, Tuchola 1987
40. Oświata na Ziemi Tucholskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" 1997, nr 10, s.25-27
41. Z historią i tradycją ku wspólnej Europie. 75 lat kształcenia zawodowego w Tucholi, "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" 1996, nr 10, s.16-17
42. Regionalizacja nauczania i wychowania jako broń przed utratą tożsamości, "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" 1998, nr 3, s.19-20
43. Między lekturą a faktem historycznym, "Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole" 1998, nr 3, s.21-22
44. Oświata na Ziemi Tucholskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, "Wiadomości historyczne. Czasopismo dla nauczycieli" 1999, s.28-30
45. Pamiątki rodzinne, "Gazeta Pomorska" 1999, nr 33
46. 75 lat kształcenia zawodowego w Tucholi, "Szkoła Zawodowa" 1997, nr 2 s.39-42
47. Kalendarz Tycholski (wspołart.), Tuchola, BTK 1986
48. A że nam zdziób polski urósł, po polsku chcemy mówić. W walce o język polski i polską szkołę, "Tucholanin" 1984, nr 10/18 s.6-7
49. Tuchola. Gmina. Przewodnik turystyczny (współaut.), Urząd Gminy w Tucholi, 1993
50. Liceum Ogólnokształcące w Tucholi w latach 1937-1997 (współaut.) Liceum Ogólnokształcące w Tucholi im. Bartłomieja Nowodworskiego 1997, s.15-16
 
;